CUI Bin

Department of Computer Science and Technology  
Peking University, China

Advices to Students

Current students

Name Degree Research Topic Enrolled Highlights Internship
Nie Xiaonan PhD ML System 2019 ICDE'22, SIGMOD'23, VLDB'23 MSRA, Tencent
Shen Yu PhD AutoML 2019 NeurIPS'22, KDD'23, AAAI'23 Kuaishou, Bytedance
Zhang Xinyi PhD DB+AI 2019 SIGMOD'21, 22, 23, VLDB'22, 24 Ali
Huang Shiyue PhD DB+AI 2020 SCIS'22, SIGMOD'23  
Zhang Hailin PhD ML System 2020 NeurIPS'23, VLDB'24, SIGMOD'24 MSRA, Tencent
Chang Zhuo PhD DB+AI 2020 ICDE'24 Ali, Tencent
Wang Yujie PhD ML System 2021 TKDE'24 Ali
Ling Yang PhD AIGC 2021 TKDE'23, NeurIPS'23, ICLR'24*2, CVPR'24, CSUR'24 Co-advise
Liang Yuxuan PhD GNN System 2021 ICDE'24 Co-advise
Sheng Zeang PhD GNN System 2022   Tencent
Lu Yupeng PhD AutoML 2023   Tencent
Si Chun'an PhD DL System 2023    
Liu Xinyi PhD DL System 2023    
Qin Yanzhao PhD DB+AI 2023    
Tang Yuhao MSc GNN System 2021 ICDE'24 AIIC
Ge Hao MSc ML System 2022   AIIC
Xu Beichen MSc AutoML 2023   AIIC
Jiang Huaijun MSc AutoML 2021   AAIS, Kuaishou, Toutiao
Wang Ziwei MSc DB+AI 2021 ICDE'23 AAIS, Tencent
Liu Liangzu MSc DB+AI 2022   AAIS
Zhao Pingxue MSc ML System 2022   AAIS, Tencent
Shen Siqi MSc GNN System 2023   AAIS
Zhu Shenhan MSc ML System 2022   SS, Ali
Wang Xuanyu MSc AI System 2023   SS
Liu Qibin Msc ML System 2021   ShenZhen, Tencent
Zhao Penghao Msc ML System 2022   ShenZhen, Tencent

Alumni

Post-Doc
1 Shao Yingxia 2016-2018 Associate Professor, Beijing University of Posts and Telecommunications
2 Guo Long 2016-2018 Research Scientist, Ali
3 Olivier Ruas 2019-2020 Inria, France
4 Bai Yang 2019-2021 Yunlu Technology Co., Ltd.
5 Gu Jie 2019-2021 Agricultural Bank of China
6 Wang Yida 2020-2022 Ali
7 Fu Fangcheng 2023-  

 

PhD Students
1 Chen Lijiang

Information Retrieval and Data Dissemination in P2P Network
( PKU Doctoral Dissertation Award, Microsoft fellowship)

2011 HP Lab -> Startup
2 Yao Junjie Temporal Analysis and Processing on Social Data
( PKU Doctoral Dissertation Award)
2013 PostDoc, UCSB -> Asso Prof, ECNU
3 Lv Yanfei Key Technologies in Flash-based DBMS 2013 MIIT
4 Yin Hongzhi

Spatio-Temporal Recommendation  in Social Media Systems
(PKU Doctoral Dissertation Award)

2014 PostDoc-> FP, UQ
5 Xu Ning Optimizing the Graph Partitioning in Distributed Sysems 2015 CEO, DotaMAX
6 Shi Xiaogang Real-time Iterative Computing Over Evolving Data 2016 Ali
7 Shao Yingxia Workload-based Algorithm Optimization For Graph Computation System
(Microsoft fellowship, Google Scholarship)
2016 PostDoc, PKU-> FP, BUPT
8 Huang Yanxiang Exploration on Key Technologies for Big Data Real-time Recommendation
2017 MSS
9 Yu Lele Distributed Machine Learning Techniques based-on Parameter Server 2018 Tencent
10 Jiang Jiawei Distributed Gradient Optimization of Machine Learning Algorithms
( PKU and CCF Doctoral Dissertation Award)
2018 Tencent-> FP, WHU
11 Zhang Zhipeng Distributed Machine Learning Optimization Methods based on Spark 2020 Ali
12 Miao Xupeng Key Techniques of Deep Learning System Distributed Training
( ACM China Doctoral Dissertation Award)
2022 Postdoc, CMU
13 Li Yang Automatic Machine Learning System Optimization
( ACM Beijing Doctoral Dissertation Award)
2022 Tencent
14 Zhang Wentao

Key Technologies of Large-scale Graph Neural Networks
( PKU, Beijing and CAAI Doctoral Dissertation Award)

2022 Postdoc, Mila->AP, PKU
15 Xie Xu E-commerce Recommendation Methods Based on Implicit Feedback 2023 JQ Investments
16 Fu Fangcheng

Key Techniques of Vertical Federated Learning
( PKU Doctoral Dissertation Award)

2023 Postdoc, PKU

 

MSc Students
1 Lu Yang 2009 The People's Insurance Company of China
2 Zhou Yanhong 2010 Yahoo Research, Beijing
3 Zhao Zhe 2011 PhD, University of Michigan
4 Huang Yuxin 2012 Miscrosoft, Beijing
5 Chen Xuexuan 2013 Google, USA
6 Chen Chen 2014 Google, USA
7 Xu Ying 2015 Google, USA
8 Xie Yiruan 2016 China Merchants Bank, Shenzhen
9 Huang Quanlong 2017 Hulu
10 Wang Lingyu 2018

Sohu

11 Yan Xuecan 2019 start-up
12 Yuan Bin 2020 Amazon
13 Xue Huanran 2020 Tencent
14 Sun Haobo 2020 Microsoft, China
15 Zhou Yue 2021 XXX
16 Wu Shiwen 2021 Ali
17 Zhang Minxu 2021 Baidu
18 Yang Mingyu 2022 Mowei (Shanghai) Investment Management Co., Ltd.
19 Gao Shicheng 2022 Meituan
20 Chen Jing 2022 Bodypark
21 Jiangyue Zihan 2022 Kuaishou
22 Shen Jia 2023 Chinabond
23 Qin Yanzhao 2023 PhD, PKU
24 Guo Ziyu 2023 PhD, CUHK

 

BSc
1 Pan Bei 2008 PhD, University of Southern California
2 Yang Zhihai 2009

MSc, Columbia University

3 Wang Ying 2009 PhD, University of California, Los Angeles
4 Zhao Jijie 2009 PhD, Cornell University
5 Zhang Ce 2010 PhD, University of Wisconsin–Madison
6 Wen Xitao 2010 PhD, Northwest University
7 Jin Xin 2010 PhD, National University of Singapore
8 Han Qiaosha 2011 MSc, Stanford University
9 Li Jing 2012 MSc, UCSD
10 Xue Zijun 2012 PhD, UCLA
11 Hua Liansheng 2012 MSc, EPFL
12 Liu Qingyun 2012 PhD, UCSB
13 Zhou Yuchen 2012 MSc, PKU
14 Wang Hao 2012 Simon Fraser University
15 Huang Xifei 2012 University of Southern California
16 Wang Xiang 2013 PhD, UNSW
17 Yan Shiyan 2013 PhD, University of Michigan
18 Ai Wei 2013 PhD, University of Michigan
19 Chen Yuwang 2014 Google, USA
20 Hu Zhiting 2014 Carnegie Mellon University
21 Ma Lin 2015 Carnegie Mellon University
22 Chen Shi'an 2015 Google, USA
23 Xiao Liudan 2015 Cornell University
24 Liu Mingming 2016 Google
25 Li Xupeng 2016 PhD, PKU (Quit in 2018)
26 Yan Xuecan 2016 MSc, PKU
27 Shi Shuyang 2017 Stanford University
28 Liu Jialin 2017 UIUC
29 Zhang Yuemei 2017 Cornell University
30 Zhang Bohan 2017 Carnegie Mellon University
31 Yuan Bin 2017 MSc, PKU
32 Li Tian 2018 Carnegie Mellon University
33 Chen Yiru 2018 Columbia University
34 Wang Zichen 2018 Purdue University
35 Fu Fangcheng 2018 PhD, PKU
36 Xie Xu 2018 PhD, PKU
37 Shen Yu 2019 PhD, PKU
38 Gao Shicheng 2019 MSc, PKU
39 Chen Jing 2019 MSc, PKU
40 Huang Shiyue 2020 PhD, PKU
41 Chang Zhuo 2020 PhD, PKU
42 Zhang Hailin 2020 PhD, PKU
43 Zhang Xin 2020 MSc, CMU
44 Cai Yaohui 2020 PhD, Cornell University
45 Xue Yuyan 2020 MSc, Chicago University
46 He Yihan 2020 MSc, Newyork University
47 Wang Yujie 2021 PhD, PKU
48 Liu Zirui 2021 PhD, PKU
49 Guo Ziyu 2021 MSc, PKU
50 Jiang Huaijun 2021 MSc, PKU
51 Chen Yuanwei 2021 MSc, Havard
52 Sheng Zeang 2022 PhD, PKU
53 Zhao Pingxue 2022 MSc, PKU
54 Liu Mingchao 2022 MSc, JHU
55 You Zhengbang 2022 MSc, Stanford
56 Lu Yupeng 2023 PhD, PKU
57 Si Chun’an 2023 PhD, PKU
58 Shen Siqi 2023 MSc, PKU
59 Wang Xuanyu 2023 MSc, PKU
60 Yu Zihao 2023 PhD, NUS
61 Pan Minyan 2023 Meituan